Toitlustamise korraldamisel arvestatakse sotsiaalministri määrust nr 8, 15. Jaanuarist 2008 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“, mis kehtestab nõuded toitlustamisele ning pakutava toidu energia- ja toitainesisaldusele. Määruse eesmärk on kaitsta ja edendada laste tervist, et lasteasutuses pakutav toit oleks mitmekesine ja tasakaalustatud ning vastaks kaasaegsetele toitumissoovitustele.

Menüü koostamisel võetakse aluseks erinevate vanuserühmade kaalutud keskmine ööpäevane toiduenergia ja toitainete vajadus ning arvestatakse kahe nädala toidu keskmine toiduenergia ja põhitoitainete sisaldus ühe lapse kohta. Arvestatakse ka lasteaia juhtkonna ja tervisekaitseametnike ettepanekuid. Koolieelses lasteasutuses pakutav toit peab katma igapäevaselt 85-90% vanuserühma ööpäevasest energiavajadusest.

Toiduvalmistamisel kasutame võimalikult värskeid ja töötlemata toiduaineid. Väldime toiduvalmistamisel värv- ja lisaaineid, kohvi, hüdrogeenitud taimerasvu.

Toidupäeva maksumus

Lasteaia toidupäeva maksumus on 2,35€, millest lapsevanem tasub 1,85 € ja Kiili Vallavalitsus 0,50 €.

Arved ja tasumine

Toiduraha tasutakse arve alusel eelmise kuu eest, vastavalt lapse kohalkäimisele.
E-posti muutumisest on lapsevanem kohustatud teavitama Kiili Varahalduse SA-d.
Tasumisel palume kindlasti märkida viitenumber.

Panga rekvisiidid:
Kiili Varahalduse Sihtasutus
SEB Pank AS IBAN: EE861010220065162012
Swedbank AS IBAN: EE782200221025962928

Puudumine ja toiduraha arvestus

Käskkiri 1.3/60 - Kiili lasteaia toidupäeva maksumus