Kiili Varahalduse Sihtasutus asutati 2004. aastal Kiili Vallavolikogu poolt oma varade parema arendamise ja haldamise korraldamiseks. Sihtasutuse eesmärkideks on Kiili valla kultuuri-, sotsiaal- ja spordiehitiste ning tehnilise infrastruktuuri rajamine ja rahastamine ning Sihtasutusele kuuluvate või tema kasutuses või haldamisel olevate ehitiste ja muu vara majandamine ja rekonstrueerimine ning nende kasutajate teenindamine.

Meie haldusala suurimaks objektiks on Kiili Gümnaasium.

Uueks objektiks sai 2007.aasta sügisel Kiili Lasteaed, mis valmis sihtasutuse tellimusel koostöös Vallavalitsusega. Lasteaias on 8 rühmakomplekti, kelle kasutuses on ohtralt mängu- ja liikumisvõimalusi. Sihtasutuse hallata oleva Kiili Rahvamaja põhieesmärgiks on elanikkonna kultuuriline teenindamine. Noortekeskuse tegevusvaldkonnaks on korraldada laste ja noorte vaba aja veetmist.

Sihtasutuse strateegiline hoiak teenuste osutamisel on olnud „ise-tegemine“, mitte teenuste sisseostmine. Sihtasutus toitlustab kooli- ja lasteaialapsi oma köögi ja kokkade baasil, samuti koristab hooneid ja territooriume oma jõududega.

Sihtasutus tegeleb omandis või haldamisel oleva vara arendamise, haldamise ja hooldamisega. Haldamises on SA peamised funktsioonid objektide finantsarvestuse ja üürisuhete korraldamine. Kinnisvara hoolduses keskendub SA ennekõike hooldustööde teostamise, kinnisvara renoveerimise ja kommunaalteenuste korraldamisele, samuti tehakse haljastus- ja heakorratöid vallale ja sihtasutusele kuuluvatel kinnistutel.