Seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega palume Kiili Gümnaasiumi spordihalli siseneda ainult maskis ning esitada administraatorile COVID-19 digitõend vaktsineerituse või läbipõdemise kohta. COVID tõend kehtib koos isikut tõendava dokumendiga. Negatiivse testitulemusega spordihalli ei pääse.

Alla 18-aastased ja erivajadustega inimesed ei pea COVID tõendit esitama huvihariduses ja - tegevuses, noorsootöös, täienduskoolituses ja -õppes ega sportimisel ja treenimisel

Maski peavad kandma kõik 12-aastased ja vanemad inimesed kõigis avalikuks kasutamiseks mõeldud siseruumides ning maski ei tohi asendada suu ja nina katmisega salli, krae, visiiri või muuga. Maski ei tule kanda vahetul sportimisel.

Kui inimene keeldub kaitsemaski kandmisest, on teenusepakkujal õigus teda spordihalli mitte lubada.