Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse korraldusest kehtivad alates 11. märtsist järgnevad sporditegevuse piirangud:

  • Sporditegevus sisetingimustes on keelatud. Siseruumides võivad treenimisega jätkata üksnes spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvad professionaalsed sportlased, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ning võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased.
  • Välitingimustes on sportimine ja treenimine lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvatele peredele.
  • Spordivõistlused ja -üritused on lubatud üksnes spordialaliidu võistlussüsteemis osalevatele meistriliiga võistkondadele, professionaalsetele sportlastele ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele. Spordivõistlustest ning spordi- ja liikumisüritustest tohib osa võtta sisetingimustes maksimaalselt kuni 50 ja välitingimustes maksimaalselt kuni 100 inimest.
  • Nii sise- kui välistingimustes võivad spordivõistlused, spordi ja -liikumisüritused toimuda ainult ilma pealtvaatajateta.